Over de school

Ziekte of afwezigheid:

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit ’s morgens vóór schooltijd aan ons te laten weten. Vanaf 08.00 uur is er in ieder geval iemand op school. We verzoeken u zoveel mogelijk buiten de lesuren te bellen. Ziekmeldingen graag telefonisch of persoonlijk, maar niet via de e-mail. Als u afspraken wilt maken met de tandarts, orthodontist, huisarts, logopedist of specialist, wilt u dan rekening houden met de schooltijden? Als uw kind tijdens schooltijd naar bijv. de huisarts moet, verzoeken wij u dringend om uw kind te komen ophalen, omdat wij het kind niet zelfstandig naar huis mogen laten gaan. De kinderen vallen tijdens schooltijd namelijk onder onze verantwoordelijkheid.

In Oisterwijk/Moergestel is het beleid dat op de dag voor elke vakantie de namen van alle afwezige leerlingen aan de leerplichtambtenaar worden doorgegeven. Als u uw kind op die dag ziekmeldt, wordt gevraagd naar het verpleegadres van uw kind.

Meer info bel

013 - 523 42 36