Over de school

Ziekte of afwezigheid:

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit ’s morgens vóór schooltijd aan ons te laten weten. Vanaf 08.00 uur is er in ieder geval iemand op school. We verzoeken u zoveel mogelijk buiten de lesuren te bellen.
Als u afspraken wilt maken met de tandarts, orthodontist, huisarts, logopedist of specialist, wilt u dan rekening houden met de schooltijden?
Als uw kind tijdens schooltijd naar bijv. de huisarts moet, verzoeken wij u dringend om uw kind te komen ophalen, omdat wij het niet zelfstandig naar huis mogen laten gaan. De kinderen vallen tijdens schooltijd namelijk onder onze verantwoordelijkheid.

 

Meer info bel

013 - 523 42 36

Laatste berichten

over Bs de Tovervogel
 
Volg ons op facebook