Over de school

De missie/visie van onze school is:

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We maken deel uit van Brede School de Waterhoef.
Onze visie is: Wij verzorgen leerlinggestuurd onderwijs, waarbij leerkrachten inzetten op de zone van naaste ontwikkeling, hierbij een gevarieerd lesaanbod doen en leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders (tenzij de ondersteuningsbehoeften van het kind zodanig zijn dat wij geen passend onderwijs kunnen bieden). Het is ons doel ervoor te zorgen dat leerlingen zich op alle gebieden zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Het motto van onze school is: 

Verfrissend en Puur

Onze school heeft als belangrijke uitgangspunten: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en samenwerking. Zij vormen de samenhang en geven kleur aan de sfeer binnen onze
school. Deze uitgangspunten bepalen het onderwijsgedrag van zowel leerkrachten als
leerlingen. Alle inspanningen zijn erop gericht om hieraan een continue bijdrage te
leveren, samen met de ouders, samen met de betrokkenen binnen de brede school,
samen met het bestuur.

De uitgangspunten van ons onderwijs:

De belangrijkste uitgangspunten van onze school zijn: samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Betrokkenheid en samenwerken:
• Leerlingen leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Ze ontdekken hierdoor dat mensen van elkaar verschillen en dat je met die verschillen moet leren omgaan.
• Leerlingen elkaar nodig. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aandeel, maar ook voor het groepsproces.
• Leerlingen leren van en met elkaar. Ze ontwikkelen hierbij ook sociaal-emotionele vaardigheden, zoals: rekening met elkaar houden, je verantwoordelijk voor elkaar voelen, naar elkaar luisteren, enzovoort.
• Samenwerkend leren gebeurt zowel binnen als buiten de groep.
• Samenwerkend leren in het team, door collegiale consultatie en werkoverleg.
• Leerlingen werken samen in tweetallen, in groepjes, met de hele groep, maar ook groep overstijgend.
• Samenwerken betekent ook leren van elkaar. Dit geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten.
• Samenwerking met ouders; een goede samenwerking bevordert het welbevinden van een kind, met respect voor elkaar.

Eigenaarschap:
• Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen: ruimte en vrijheid geven.
• Verantwoordelijk voor elkaar, ze zijn een groep. Leerlingen moeten rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaar.
• Verantwoordelijk voor de omgeving: zorg voor taken in de klas, zorg voor materialen, zorg voor de speelplaats.
• Verantwoordelijkheid betekent ook in het team, gezamenlijke afspraken nakomen, samen verantwoordelijk voor één lijn binnen de school.

Zelfstandigheid:
• Leerlingen werken aan taken en leren hoe ze die aan moeten pakken.
• Leerlingen leren hun eigen werk plannen en vooruit te kijken.
• Leerlingen kijken hun werk zelf na, komen met vragen en hen wordt gevraagd eerst zelf goed na te denken.
• Leerlingen werken met een weektaak.


 

 

Tovervogel Hand      Tovervogel Voet      Tovervogel Pootje

 

 

Meer info bel

013 - 523 42 36