Over de school

Plusklas:

In samenwerking met de andere scholen van Stichting BOOM zijn we voor de meerbegaafde leerlingen uit groep 3 t/m 7, die nu binnen de tweede leerlijn werken of een diagnose hoogbegaafdheid hebben, een plusklas gestart. Begaafde leerlingen komen op een vaste dag in de week bij elkaar en gaan zich dan bezighouden met allerlei verschillende onderwerpen die aansluiten bij de extra mogelijkheden die deze kinderen in zich hebben.
Er is een curriculum ontwikkeld i.s.m. IngenIQ. Deze organisatie verzorgt ook de lessen aan de Plusklas binnen onze school. Wij werken nauw met hen samen om op die manier een goede transfer te maken naar de groep.

Meer info bel

013 - 523 42 36