Over de school

Afspraken m.b.t. ochtendpauze, lunch en trakteren

Lunchpauze

De leerlingen brengen brood mee voor de lunch op school. Wij schenken melk of water bij de lunch. Hiervoor brengen de leerlingen een lege beker mee. In verband met de afvalberg vinden wij het belangrijk dat het brood meegebracht wordt in een lunchtrommel.  In dit schooljaar gaan we werken met een ander lesrooster op de Tovervogel. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen. Hiervoor hebben wij een aantal vaste overblijfkrachten gevonden. Wie dat zijn en in welke groep zij staan tijdens het overblijven hoort u aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Omdat alle kinderen overblijven is het belangrijk dat we nieuwe, andere afspraken maken.  Het rooster van de lunchpauzes ziet er als volgt uit:

12.00 – 12.30 uur: groep 4a, 4b, 5a, 5b/6b, 6a en 7a.

12.30 – 13.00 uur: groep 1-2a, 1-2b, 1-2c, 3a, 3b en groep 8.

Afspraken tijdens de lunchpauze:

Lunch bestaat uit brood, fruit en groente. Geen koeken, geen snoep en geen pakjes drinken.

Kinderen nemen een eigen afsluitbare beker mee, waar melk of water in geschonken kan worden. School zorgt voor melk en water. Beker wordt thuis afgewassen.

Alle kinderen eten in hun eigen lokaal en aan hun eigen tafels.

De kinderen bewaren hun lunchpakketje in hun eigen tas.

De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen hun lunchpakketje op tafel hebben, vlak voordat overblijfkracht in de klas komt.

De kinderen eten pas als iedereen zijn/haar  lunchpakketje heeft gepakt.

Leerkracht zegt 'eet smakelijk', dan pas lunchen de kinderen en dan pas gaat de leerkracht zelf pauzeren.

We stimuleren kinderen om hun trommel leeg te eten, het is echter niet de verantwoordelijkheid van de overblijfkracht/school. Brood dat niet opgegeten wordt, gaat niet in de vuilnisbak. Dit wordt mee terug genomen naar huis. Zodoende kan de hoeveelheid eten aangepast worden, of kunnen ouders in gesprek met hun kind.

Tijdens het eten blijven alle kinderen op hun plaats zitten.

In geval van nood mogen kinderen (één voor één) wel naar het toilet.

Filmpje op digibord kijken of voorlezen tijdens de lunch mag.

Brood wordt meegenomen in broodtrommels, geen plastic zakjes.

Indien kinderen zich niet gedragen, wordt de leerkracht op de hoogte gebracht en eventueel volgen consequenties. Ouders worden hierover ook geïnformeerd.

Kinderen uit groep 8 helpen de kleutergroepen met het inschenken van melk. Zij blijven tijdens de lunch in de kleutergroep om te helpe.

Na het eten maakt één van de overblijfkrachten de tafels schoon. De rest van de overblijfkrachten gaat met de kinderen in alle rust naar buiten.

Een leerkracht surveilleert op de speelplaats samen met de overblijfkrachten.

Als de kinderen naar buiten gaan worden de bekers en lunchtrommeltjes pas opgeruimd.

Overblijfkracht ziet er streng op toe dat de kinderen rustig naar buiten lopen.

Na het buitenspelen gaat de bel. Kinderen verzamelen per groep op een vaste plek op de speelplaats. Leerkracht haalt de kinderen daar op en iedereen gaat in alle rust terug naar het lokaal.

Als het regent, blijven de kinderen tijdens de pauze in hun eigen lokaal en mogen spelen met het eigen materiaal (er worden geen laptops gebruikt en geen materialen uit andere klassen gehaald).

 

Ochtendpauze

 Tijdens de ochtendpauze eten kinderen fruit en/of groente. Een boterham mag ook. Het blijkt dat op school fruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. De kinderen brengen dagelijks zelf fruit mee naar school. Tijdens de ochtendpauze mogen kinderen ook water drinken.

Traktaties

Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 zijn van harte welkom bij het trakteren. Op www.gezondtrakteren.nl  of op Pinterest staan allerlei voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn.

Andere eetmomenten

Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, gezellig en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat kinderen geen snoep en frisdrank mogen meenemen. Natuurlijk zorgt de school dan weleens voor een ijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten van een extra geen probleem.


Meer info bel

013 - 523 42 36

Laatste berichten

over Bs de Tovervogel
 
Volg ons op facebook