Over de school

Sinds 1 maart 2012 is Basisschool de Tovervogel gesitueerd aan de Terburghtweg 1a te Oisterwijk. De Tovervogel maakt deel uit van Brede School de Waterhoef.

De overige partners binnen de Brede School zijn:

  • Peuterspeelzaal de Schelleboom
  • Kinderdagverblijf het Tovernest (Humanitas)
  • BSO de Flapuit (Humanitas)
  • Stichting BOOM
  • Sportbedrijf Oisterwijk (gymzaal)

Tussen de partners van de Brede School is regelmatig inhoudelijk en organisatorisch overleg. Hierbij is ook de Brede School coördinator betrokken.

De Brede School levert voordelen op. Aanwezigheid van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO, waardoor er sprake een doorlopende pedagogische lijn. De aanwezigheid van de gymzaal betekent dat we geen leertijd verliezen aan de wandeling naar de sporthal, maar ook dat naschoolse sportactiviteiten dicht bij huis gerealiseerd kunnen worden. Het feit dat de voor- en naschoolse opvang bij de school gerealiseerd is, betekent ook dat leerlingen niet meer hoeven te reizen.

De naam de Tovervogel is door de leerlingen bedacht. Hierin zijn de namen van de twee gefuseerde scholen (Zwaluw en Merlijn) op een leuke en vindingrijke manier samengevoegd. In deze naam is het verleden bewaard en is tegelijkertijd iets nieuws tot stand gekomen. Van wat er eerst was, is nu iets heel anders gemaakt. Dat is ook wat we met de kinderen willen bereiken: uitgaan van wat ze aan kwaliteiten van thuis meebrengen en die samen verder ontwikkelen. Zo leren ze doen waar ze eerder niet toe in staat waren. Dat lijkt wel op toveren. En daar heeft het ook vaak heel veel van weg! Want kinderen kunnen meer dan op het eerste gezicht lijkt en zijn nogal eens tot dingen in staat die je niet van hen zou verwachten.

Meer info bel

013 - 523 42 36

Downloads

Formulieren